Pozvánka na ČS Bytového družstva Maršíkova 254

Členská schůze Bytového družstva se koná dne 14.6.2019 od 17.30 hod.

- pro odsouhlasení bankovního úvěru s anuitními splátkami a úroky 3,08 % p.a. na 25 let

Pro orientační představu lze říci , že splátka na neuhrazenou část DČV pro 1 mio Kč bude ve výši 4.783.827,- Kč.